fbpx
 • 150 metrų iki jūros kopų
 • Šalia miesto centro
 • Šeimyniniai apartamentai su virtuvėlėmis
 • Aptverta vaikų žaidimo aikštelė
 • Geriausia kaina rezervuojant tiesiogiai
 • Nemokamas atšaukimas ir datų keitimas likus 14 dienų iki atvykimo
 • Maža išankstinė įmoka - avansas tik už pirmą nakvynę

Bendrosios taisyklės

 1. Registracijos laikas nuo 14:00
 2. Išvykimo laikas iki 11.00 val.
 3. Nuomininkas privalo teisingai nurodyti rezervacijos duomenis. Nuomotojas neatsako už neteisingai pasirinktą atvykimo arba išvykimo terminą ar už kitus klaidingai nurodytus duomenis.
 4. Užpildęs ir išsiuntęs rezervaciją, nuomininkas gauna rezervacijos patvirtinimą, kurioje nurodoma atvykimo/išvykimo laikas, asmenų skaičius, kaina bei kita svarbi informacija.
 5. Užsakymas yra patvirtinamas tik tuo atveju, kai įmoka patenka į nurodytą banko sąskaitą, kitu atveju administracija pasilieka teisę anuliuoti užsakymą.
 6. Atšaukti arba keisti užsakymą galima nemokamai likus 14 kalendorinių dienų iki atvykimo datos, kitu atveju įmoka). Keičiant arba anuliuojant užsakymą mažiau nei 14 kalendorinių dienų iki atvykimo įmoka  negrąžinama arba neužskaitoma.
 7. Nuomininkui neatvykus numatytą dieną iki 24 val. ir nepranešus įmoka negrąžinama.
 8. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių būtų neįmanoma suteikti paslaugų rezervacijos patvirtinime nurodytu laiku, mes įsipareigojame nedelsiant apie tai informuoti nuomininką ir grąžinti jo sumokėtą rezervacijos mokestį.
 9. Nuomininkui atvykus ir trumpinant rezervaciją registracijos metu nuomotojui yra kompensuojami atsiradę nuostoliai. Taikomas 100 % vienos nakties kainos dydžio mokestis.
 10. Nuomotojas turi teisę anuliuoti rezervaciją, jeigu negautas avansinis mokėjimas be jokio paaiškinimo bei nepavyksta susisiekti telefonu arba elektroniniu paštu.
 11. Susiklosčius aplinkybėms, dėl kurių nuomininkas privalo išvykti anksčiau laiko, nei patvirtinta rezervacijoje, sumokėta suma negrąžinama, jeigu nėra papildomo susitarimo.
 12. Nuomininkas likusią rezervacijos sumos dalį pilnai apmoka atvykimo dieną, registracijos metu.
 13. Už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma grynaisiais pinigais (Eurais), mokėjimo kortele arba išankstiniu banko pavedimu.
 14. Dėl kitų poilsiautojų saugumo, nuomininkai su naminiais gyvūnėliais yra neapgyvendinami.
 15. Apartamentuose ir poilsio teritorijoje nuo 22.00 iki 9.00 val. draudžiama triukšmauti. Jei nuomininkas trikdo viešąją rimtį bei nereaguoja į administracijos perspėjimus, nedelsiant privalės palikti poilsio namus.
 16. Nuomotojas turi teisę nutraukti paslaugų teikimą asmenims, kurių elgesys yra netinkamas, kelia pavojų kitų poilsiautojų sveikatai ir saugumui, prieštaraujaja viešajai tvarkai, kelia materialinę žalą nuomotojo turtui.
 17. Nuomininkas privalo laikytis saugumo technikos, priešgaisrinės saugos, aplinkosaugos taisyklių, bei sveikatos apsaugos ir higienos normų reikalavimų. Nuomotojas už šių taisyklių nesilaikymą atsakomybės neprisiima.
 18. Rūkyti, naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi patalpose griežtai draudžiama. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Už šių taisyklių pažeidimą bus taikoma 50 Eur bauda.
 19. Nuomininkas privalo tinkamai naudotis poilsinėje esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti administracijai apie pastebėtus jų gedimus ar trūkumus bei atlyginti padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl nuomininko kaltės.
 20. Nuomininkas įsipareigoja saugoti ir tausoti nuomuotojo turtą. Apartamentuose ir teritorijoje esantys daiktai yra nuomotojo nuosavybė, todėl nuomininkas išvykdamas neturi teisės juos pasiimti.
 21. Pašalinių asmenų lankymasis poilsinės teritorijoje ar patalpose draudžiamas, jeigu nėra atskiro susitarimo.
 22. Nuomininkai patys atsakingi už savo ir savo vaikų (globotinių) saugumą.
 23. Nuomotojas neatsako už trečiųjų asmenų padarytą žalą.
 24. Nuomininkas pateikęs rezervaciją sutinka su nurodytomis taisyklėmis ir sąlygomis.

Beluga - poilsis prie jūros, Jūros g. 21, Palanga